O nás

0h
pracujeme vo dne - v noci
300
ani jeden deň bez nápadu
0 rokov
sme overení časom
0%
Víťaziť nás baví

Sme pripravení stať sa vaším kvalifikovaným partnerom v oblastiach komunikačných stratégií i public relations. Spoločnosť LE MARKETING vyrástla na viac ako 17 ročných skúsenostiach v oblastiach marketingu, PR a krízovej komunikácie. Vlastné prípadové štúdie. Viac ako 70 spokojných klientov. Synergia analytického a strategického prístupu. Komplexné riešenia pre B2B a B2C. To je ukážka „menu“ určená nielen podnikateľom, manažérom firiem, ale i startup-om. Veciam sa dostávame pod kožu. 

 

Toto je LE MARKETING.

Služby, bez ktorých to nepôjde

Nesústreďujeme sa na konkurenciu, sústreďujeme sa na zákazníka. Dostávame sa veciam pod kožu a radi napĺňame očakávania klientov na 110 %.

NAŠE SLUŽBY

Racio – Emocio

Zdrojom našich marketingových riešení sú reálne výskumy o mediálnej gramotnosti populácie, prieskumy trhu, ale aj poznatky z oblasti neuromarketingu.

Dialóg & Dôvera & Dlhodobá spolupráca


 • „Potrebujeme kvalitného odborníka, ktorý flexibilne zareaguje na potreby trhu, poskytne pestrý mix komunikačných nástrojov, originálne nápady a bude vedieť atraktívne komunikovať s cieľovou skupinou.“

  Bongrain projekt Zelený Liptov – rýchloobrátkový tovar trvalo udržateľný rast
 • „Lámať rekordy v predajnosti a miešať karty na trhu s nehnuteľnosťami  je vízia každého developera. Situácia, kedy zákazník zaujme čestné miesto v komunikácii a koncept projektu má navyše silný základ, ho predurčujú k dokonalému úspechu.“

  Rezidencie Grand Koliba – development
 • „Je príjemné mať za chrbtom spoľahlivého partnera, ktorý sa vďaka svojmu dynamickému a aktívnemu prístupu spolupodieľa na úspechu nášho projektu.“

  GEFCO SLOVAKIA – automobilový sektor a logistika
 • „Proaktívny prístup a vysoká profesionalita. Výsledky práce hovoria za všetko – výborný zásah na cielovú skupinu.“

  spoločnosť Accace – financie&audit
 • „Dobrá znalosť mediálneho trhu, skúsenosti v oblasti B2B komunikácie a schopnosť odlíšiť nás od konkurencie, boli kľúčovými kritériami.  Som rád, že vzájomná spolupráca sa nesie v duchu kvality, výsledkov a dobrých medziľudských vzťahov.“

  CRIF – Slovak Credit Bureau – financie a obchod
 • „Oceňujeme kvalitné odborné služby a v neposlednom rade motivačný prístup v priebehu realizácie kampaní. Návrh a samotná realizácia projektov vykazujú vysoko kvalitné výsledky.“

  Bauhaus – retail
 • „Vždy sme mohli rátať s rýchlou profesionálnou pomocou, ktorá je kľúčovou pre zahraničnú firmu, ktorá podniká na Slovensku. Proaktívny prístup vysoká profesionalita. Výsledky práce hovoria za všetko – výborný zásah na cieľovú skupinu.”

  Oknoplast – výrobný sektor