O nás

0h
pracujeme vo dne - v noci
300
ani jeden deň bez nápadu
0rokov
sme overení časom
0%
Víťaziť nás baví

Sme pripravení stať sa vaším kvalifikovaným partnerom v oblastiach strategického marketingu, public relations a krízovej komunikácie. Spoločnosť LE MARKETING vyrástla na viac ako 18 ročných skúsenostiach v oblasti rozvoja B2B a B2C komunikácie pre lokálne i nadnárodné spoločnosti. Vlastné prípadové štúdie. Skúsenosti z celonárodnými projektami pod záštitou Európskej komisie. Viac ako 80 spokojných klientov. Synergia analytického a strategického prístupu. To je ukážka „menu“ určená nielen podnikateľom, manažérom firiem. Veciam sa dostávame pod kožu.

Toto je LE MARKETING.

Služby, bez ktorých to nepôjde

Nesústreďujeme sa na konkurenciu, sústreďujeme sa na zákazníka. Dostávame sa veciam pod kožu a radi napĺňame očakávania klientov na 110 %.

NAŠE SLUŽBY

Racio – Emocio

Zdrojom našich marketingových riešení sú reálne výskumy o mediálnej gramotnosti populácie, prieskumy trhu, ale aj poznatky z oblasti neuromarketingu.

Dialóg & Dôvera & Dlhodobá spolupráca


 • „Potrebujeme kvalitného odborníka, ktorý flexibilne zareaguje na potreby trhu, poskytne pestrý mix komunikačných nástrojov, originálne nápady a bude vedieť atraktívne komunikovať s cieľovou skupinou.“

  Bongrain projekt Zelený Liptov – rýchloobrátkový tovar trvalo udržateľný rast
 • „Lámať rekordy v predajnosti a miešať karty na trhu s nehnuteľnosťami  je vízia každého developera. Situácia, kedy zákazník zaujme čestné miesto v komunikácii a koncept projektu má navyše silný základ, ho predurčujú k dokonalému úspechu.“

  Rezidencie Grand Koliba – development
 • „Je príjemné mať za chrbtom spoľahlivého partnera, ktorý sa vďaka svojmu dynamickému a aktívnemu prístupu spolupodieľa na úspechu nášho projektu.“

  GEFCO SLOVAKIA – automobilový sektor a logistika
 • „Proaktívny prístup a vysoká profesionalita. Výsledky práce hovoria za všetko – výborný zásah na cielovú skupinu.“

  spoločnosť Accace – financie&audit
 • „Dobrá znalosť mediálneho trhu, skúsenosti v oblasti B2B komunikácie a schopnosť odlíšiť nás od konkurencie, boli kľúčovými kritériami.  Som rád, že vzájomná spolupráca sa nesie v duchu kvality, výsledkov a dobrých medziľudských vzťahov.“

  CRIF – Slovak Credit Bureau – financie a obchod
 • „Oceňujeme kvalitné odborné služby a v neposlednom rade motivačný prístup v priebehu realizácie kampaní. Návrh a samotná realizácia projektov vykazujú vysoko kvalitné výsledky.“

  Bauhaus – retail
 • „Vždy sme mohli rátať s rýchlou profesionálnou pomocou, ktorá je kľúčovou pre zahraničnú firmu, ktorá podniká na Slovensku. Proaktívny prístup vysoká profesionalita. Výsledky práce hovoria za všetko – výborný zásah na cieľovú skupinu.”

  Oknoplast – výrobný sektor