Ako dostať váš produkt či služby na Shopping list?

Vieme, že schopnosť ľudí konzumovať reklamu je rôzna. Už v úvode je preto dôležité pracovať  s cieľovou skupinou citlivo a nastaviť tú správnu stratégiu, kde každý detail rozhoduje. A o tom niečo vieme! Poďme sa pozrieť na to, aké komunikačné techniky využívame, aby sme vaše produkty a služby dostali na„Shopping list“

Strategický, multi a referenčný marketing


Sme pripravení stať sa vaším kvalifikovaným partnerom vo svete stratégií aj public relations a pomáhať vám efektívne dosahovať strategické ciele. Vďaka premysleným komunikačným stratégiám,  konceptom a silným príbehom, vytvárame značkám novú identitu. Vedeli ste, že v nasledujúcom období sa môžeme čoraz viac stretávať s marketingovými stratégiami založenými „na strachu“? Takéto reklamy patria medzi najzapamätateľnejšie druhy vôbec.

Spájame niečo čo nás baví


Multimarketing & Neuromarketing & Nákup médií & Product placement & Sociálne siete &Net-working & Net-eating & Net- drinking

Vytváranie strategických a cross marketingových aliancií & Spotrebiteľský marketing


Public relations a krízová komunikácia


V agentúre pracuje tím kvalifikovaných a nadšených ľudí, ktorí rozumejú PR a v oblasti krízovej komunikácie sú doma. Máme excelentné vzťahy s novinármi a radi vás budeme sprevádzať procesom identifikácie možností a komunikačných príležitostí. Pre dosiahnutie cieľov, odporúčame prepojiť PR s ostatnými nástrojmi komunikácie. PR články, tlačové správy, media briefingy, press trip či zážitkové tlačové konferencie poskytujú oveľa viac priestoru ako bežný formát reklamy. Dobre napísaný PR článok je niekoľkonásobne efektívnejší ako iná forma reklamy. 

Krízová komunikácia

Dobrý pomer Kvalita vs Cena