Novinky

Stimuly, ktoré náš mozog vníma

Náš mozog je nastavený tak, že na začiatku a na konci interakcie je najviac pozorný. Ktoré stimuly by sme mali zapájať?

Metódy neuromarketingu

Metódy neuromarketingu sa využívajú pri vytváraní a modifikácií produktov. Pri tvorbe cenovej stratégie...

Motív strachu smerujúci na osobnú neistotu pôsobia silno

Veľký vplyv na spotrebiteľa má motív strachu smerujúci presne na osobnú neistotu...

Vône a zvuky majú pre spotrebiteľa veľký význam

Product placement nemá vplyv na spotrebiteľské rozhodovanie, ak produkt nehrá v deji audiovizuálneho diela významnú úlohu...