Vône a zvuky majú pre spotrebiteľa veľký význam

Product placement nemá vplyv na spotrebiteľské rozhodovanie, ak produkt nehrá v deji audiovizuálneho diela významnú úlohu, alebo ak jeho umiestnenie vo filme, programe či reklame nedáva zmysel. Vône a zvuky majú pre spotrebiteľa omnoho väčší význam ako akékoľvek logo, ktoré vníma vizuálne.