Stimuly, ktoré náš mozog vníma

Náš mozog je nastavený tak, že na začiatku a na konci interakcie najviac vníma. Ktoré stimuly by sme mali zapájať, aby sme ho zaujali?

Kontrast je palivo rozhodovania

Predajný odkaz by mal byť zreteľný a ľahko pochopiteľný. Ideálne je odlíšiť našu správu od konkurentov. Ak chcete od zákazníkov, aby si odkazy zapamätali, mali by byť výroky krátke, relevantné a nezabudnuteľné. Je tiež veľmi dôležité, aby ste opakovane uviedli tvrdenia niekoľkokrát v rámci správy a posilnili dôležitosť. Kontrast je palivo rozhodovania. Ak zákazníci majú ťažkosti rozlíšiť svoje riešenie od ostatných rozhodovací proces sa zastaví.

Vizuálny vnem

Obrovské množstvo vedeckých výskumov preukázalo, že mozog zaznamenáva vizuálne vnemy ďaleko predtým než ich mozog dokáže analyzovať. Vizuálne zobrazenie ponuky nevyžaduje veľké slová.

Hmatateľnosť

Neočakávajte, že zákazníci budú veriť riešeniam, ktoré nemajú hmatateľné dôkazy. Je potrebné komunikovať na 3 úrovniach, ktoré sú dôležité pre mozog: ekonomický prínos, strategická a osobná výhra.

Emocionálny koktail

Námietky či nedôvera v produkt či službu často nemajú korene v logike. „Emocionálny koktail“ vytvára chemické reakcie, ktoré priamo ovplyvňujú spôsob, akým si zapamätáme a konáme.

Príbehy

Mozog nerozlišuje medzi realitou a dobre napísaným príbehom. Dobré príbehy robia koncept vizuálnym a hmatateľným. Dobrý príbeh môže urobiť vašu prezentáciu osobnou a generovať silné emócie.

Čím menej, tým lepšie

Odstráňte všetko čo nemá pre vašich zákazníkov žiadnu priamu hodnotu. Okrem toho zákazníci ocenia, že správy môžu byť predané za polovicu času a s väčším účinkom.