Motív strachu smerujúci na osobnú neistotu pôsobí silno – marketing založený na strachu

Veľký vplyv na spotrebiteľa má motív strachu smerujúci presne na osobnú neistotu. V nasledujúcom období sa budeme čoraz viac stretávať s marketingovými stratégiami založenými na strachu. Takéto reklamy patria medzi najzapamätateľnejšie druhy reklamy vôbec. Najmä strach z nedokonalého vzhľadu alebo starnutia pôsobí na spotrebiteľa veľmi silno.