Metódy neuromarketingu

Metódy neuromarketingu sa využívajú pri vytváraní inovácií a modifikácií produktov. Pri tvorbe cenovej stratégie. Stratégie značky, ale tiež na úrovni manažmentu podniku. Skúmanie emócií spotrebiteľa je dôležité. Emócie sú trikrát rýchlejšie ako racio.  Sledujú sa ľudské reakcie v situácií, kedy je spotrebiteľ vystavený rôznym obrázkom, osvetleniu, zvukom, tvarom alebo je mu prezentovaný konkrétny produkt alebo služba. Pritom sa pozoruje napríklad dýchanie, pulz srdca, pohyb očí, kožné elektrické reakcie. Vonkajšie faktory pôsobiace v prostredí sú osvetlenie, kvalita vzduchu, vôňa, teplota, ozvučenie, hladina hluku. Každý z uvedených faktorov sa môže merať a hodnotiť viacerými parametrami.